Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4183
Nhan đề: Giáo trình luật ngân hàng Việt Nam
Tác giả: Trần, Vũ Hải
Từ khoá: Luật ngân hàng;Ngân hàng;Luật
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4183
Bộ sưu tập:Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB 013 Giao trinh Luat Ngan Hang Viet Nam.pdf12.78 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.