Cơ Bản : [14] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 14 của 14
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1999Xã hội họcĐại học Kinh tế Quốc dân
2009Giáo trình xã hội học: Phần 2Lương, Văn Úc
2009Giáo trình xã hội học: Phần 1Lương, Văn Úc
2010Giáo trình xã hội học đại cương: Phần 2Đặng, Xuân Quý
2010Giáo trình xã hội học đại cương: Phần 1Đặng, Xuân Quý
2005Giáo trình xã hội học đại cươngTạ, Minh
2012Luật số 27/2012/QH13 ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng-
2012Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW ngày 25/05/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba , Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí" giai đoạn 2012 - 2016-
2014Tài liệu giảng dạy về phòng, chống tham nhũng dùng cho các trường Đại học, Cao đẳng không chuyên về luậtHoàng, Thế Liêm
2007Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Phần 2-
2007Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Phần 1-
2007Tìm hiểu luật phòng, chống tham nhũng: Phần 2-
2013Thông tư số 08/2013/TT-TTCP. Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập-
2010Giáo trình luật ngân hàng Việt NamTrần, Vũ Hải
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 14 của 14