Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4188
Nhan đề: Một số vấn đề về tệ nạn tham nhũng và những nội dung cơ bản của luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. Phần 2
Từ khoá: Chống tham nhũng;Luật phòng chống tham nhũng
Năm xuất bản: 2007
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4188
Bộ sưu tập:Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB 004 mot so van de ve phong chong tham nhung .Phan 2.pdf8.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.