Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/419
Nhan đề: Kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại cty may Hòa Thọ
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp;Kế toán tiền lương
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/419
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại cty may Hòa Thọ.pdf502.83 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.