Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4192
Nhan đề: Giáo trình xã hội học đại cương
Tác giả: Tạ, Minh
Từ khoá: Xã hội học;Xã hội học đại cương
Năm xuất bản: 2005
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4192
Bộ sưu tập:Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB 008 Giao trinh xa hoi hoc dai cuong.pdf3.49 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.