Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4195
Nhan đề: Giáo trình xã hội học: Phần 1
Tác giả: Lương, Văn Úc
Từ khoá: Xã hội học;Xã hội học đại cương
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4195
Bộ sưu tập:Cơ Bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
CB 011 giao trinh xa hoi hoc.p.1.pdf17.04 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.