Kế toán - Kiểm toán : [116] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 116
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Kế toán quản trị doanh nghiệp. Phần 2: Lý thuyếtNguyễn, Năng Phúc
2014Kế toán quản trị doanh nghiệp. Phần 1: Lý thuyếtNguyễn, Năng Phúc
2009Tài liệu hướng dẫn học tập kế toán quản trịLê, Đình Trực
2008Giáo trình lý thuyết kiểm toán. Phần 2Đậu, Thị Ngọc Châu; Giang, Thị Xuyến
2008Giáo trình lý thuyết kiểm toán. Phần 1Đậu, Ngọc Châu; Giang, Thị Xuyến
2009Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập. Phần 2Trần, Thị Giang Tân
2009Kiểm soát chất lượng từ bên ngoài đối với hoạt động kiểm toán độc lập. Phần 1Trần, Thị Giang Tân
2012Kiểm soát nội bộ phần 2:chương 5 - 8-
2012Kiểm soát nội bộ.Phần 1: chương 1-4-
2008Giáo trình kiểm toán báo cáo tài chínhĐậu, Thị Ngọc Châu; Nguyễn, Viết Lợi
2007Lý thuyết kiểm toánNguyễn, Viết Lợi
2009Giáo trình kiểm toánTrần, Quý Liên
2008Kiểm toán lý thuyết và thực hànhPhan, Trung Kiêng
2007Giáo trình nguyên lý kế toánPhạm, Thị Minh Lý
2009Giáo trình lý thuyết kiểm toán.Phần 2Đậu, Ngọc Châu; Nguyễn, Viết Lợi
2009Giáo trình lý thuyết kiểm toán. Phần 1Đậu, Ngọc Châu; Nguyễn, Viết Lợi
2005Lý thuyết kiểm toán. Phần 2Nguyễn, Quang Quynh
2005Lý thuyết kiểm toán. Phần 1-
2009Kế toán quản trịLovebook, Đình Trực
2008Kế toán doanh nghiệp xây lắp. Phần 2Võ, Văn Nhị
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 116
 Trang sau >