Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4228
Nhan đề: Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ
Tác giả: Trần, Phước
Từ khoá: Kế toán thương mại dịch vụ;Giáo trình kế toán thương mại dịch vụ
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4228
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 032 ke toan thuong mai dich vu.pdf35.91 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.