Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4266
Nhan đề: Bài tập và bải giải kế toán tài chính
Tác giả: Phan, Đức Dũng
Từ khoá: Kế toán tài chính;Bài tập kế toán tài chính
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4266
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 070 Bai tap va bai giai ke toan tai chinh.pdf22.31 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.