Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4351
Nhan đề: Giáo trình lý thuyết kiểm toán.Phần 2
Tác giả: Đậu, Ngọc Châu
Nguyễn, Viết Lợi
Từ khoá: Lý thuyết kiểm toán;Giáo trình lý thuyết kiểm toán
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4351
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 102 Giao trinh ly thuyet kiem toan phan 2.pdf18.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.