Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/436
Nhan đề: Kế toán thanh toán người lao động và các khoản trích theo lương tại Cty cp dịch vụ và vận tải ô tô số 6
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp;Kế toán chi phí
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/436
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệpKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.