Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4470
Nhan đề: Công tác quản trị chất lượng dịch vụ tại bộ phận tiền sảnh của Green Heaven Resort & Spa
Từ khoá: Chất lượng dịch vụ;Green Heaven Resort & Spa
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4470
Bộ sưu tập:06. Quản trị kinh doanh khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
BC-486-QK08.17.pdf552.91 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.