Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4486
Nhan đề: Lý thuyết tài chính tiền tệ. Phần 2: chương 7-12
Tác giả: Nguyễn, Đăng Dờn
Từ khoá: Tài chính tiền tệ;Lý thuyết tài chính;Tiền tệ
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4486
Bộ sưu tập:Tài chính tiền tệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-203-Ly thuyet tai chinh tien te phan 2.pdf5.46 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.