Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4488
Nhan đề: Lý thuyết tài chính tiền tệ. Phần 2: chương 7-12
Tác giả: Lê, Văn Tề
Từ khoá: Tài chính tiền tệ;Lý thuyết tài chính tiền tệ;Tiền tệ
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Phương Đông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4488
Bộ sưu tập:Tài chính tiền tệ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-205-Ly thuyet tai chinh tien te phan 2.pdf4.51 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.