300 - Khoa học xã hội : [162] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 162
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Tạp chí kinh tế và dự báo số 9 tháng 3.2018Bộ kế hoạch và đầu tư
2018Tạp chí Thuế nhà nước số 14 tháng 4.2018Bộ Tài chính
2018Tạp chí giáo dục số 427 tháng 4.2018Bộ giáo dục và đào tạo
2018Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 7 tháng 3.2018Bộ Công thương
2017Cô giáo thông thạo 35 thứ tiếng trở thành giáo viên toàn cầu. Tạp chí Giáo dục và thời đại, số 13Hải Yến
2017Truyền cảm hứng với môn học khó. Tạp chí Giáo dục và thời đại, số 13Trúc Anh
2017Ngân hàng thế giới đánh giá cao thành tích học tập của học sinh Việt Nam. Tạp chí Giáo dục và thời đại, số 13Hà Châu
2017Đổi mới phương pháp dạy học trong các trường đại học ở nước ta hiện nay. Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 12/2019Nguyễn, Thi Hương
2017Người thầy trong việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục. Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 12/2018Đinh, Thị Minh Hiếu
2017Kỹ năng tự chủ của sinh viên trong học chế tín chỉ. Tạp chí Dạy và học ngày nay, tháng 12/2017Lê, Thị Mỹ Huyền
2018Tạp chí tài chính số 676 tháng 3.2018Bộ Tài chính
2018Tạp chí cộng sản số 905 tháng 3.2018ĐCSVN
2018Tạp chí giáo dục số 426 tháng 2.2018Bộ giáo dục và đào tạo
2018Tạp chí kinh tế và dự báo số 7 tháng 3.2018Bộ kế hoạch và đầu tư
2018Kinh tế và dự báo số 7 tháng 3.2018Bộ kế hoạch và đầu tư
2018Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 6 tháng 3.2018Bộ Công thương
2018Tạp chí Du lịch số 3.2018Bộ VHTT & DL
2018Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 5 tháng 3.2018Bộ Công thương
2018Tạp chí nghiên cứu tài chính kế toán số 2 tháng 2.2018Học viện Tài chính
2018Tạp chí khoa học thương mại số 114 tháng 2.2018Đại học Thương mại
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 162
 Trang sau >