Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4546
Nhan đề: Kiểm soát nội bộ.Phần 1: chương 1-4
Từ khoá: Kiểm soát nội bộ;Kiểm toán
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Phương Đông
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4546
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KT 108 Kiem soat noi bo. Phan 1.pdf4.68 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.