Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Kiểm soát nội bộ.Phần 1: chương 1-4 18

Tổng lượt truy cập theo tháng

March 2019 April 2019 May 2019 June 2019 July 2019 August 2019 September 2019
Kiểm soát nội bộ.Phần 1: chương 1-4 0 0 0 0 8 0 0

Tải tập tin

Lượt truy cập
KT 108 Kiem soat noi bo. Phan 1.pdf 7

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 6
Hung-ga-ri 2
Hoa Kỳ 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 6
Fremont 1