Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4548
Nhan đề: Giáo trình quản trị nhân lực
Tác giả: Hoàng, Văn Hải
Từ khoá: Quản trị nguồn nhân lực;Nhân sự
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4548
Bộ sưu tập:Quản trị nguồn nhân lực

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 147 Giao trinh quan tri nhan luc.Hoang Van Hai.pdf4.48 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.