Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4576
Nhan đề: Bí Quyết Quản Người - Ứng Dụng Trong Kinh Doanh Và Trong Cuộc Sống
Tác giả: Tạ, Ngọc Ái
Từ khoá: Kỹ năng mềm;Bí quyết
Năm xuất bản: 2004
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4576
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-121-Bi quyet quan li nguoi.pdf785.96 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.