Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/461
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Đặng Phước Hoàng
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp;Kết quả kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/461
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân Đặng Phước Hoàng.pdf966.19 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.