Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4611
Nhan đề: Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh. Phần 1: Bài tập
Tác giả: Phạm, Văn Dược
Từ khoá: Phân tích hoạt động kinh doanh;Bài tập phân tích hoạt động kinh doanh
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4611
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-221- Bai tap phan tich hoat dong kinh doanh. Phan bai tap.pdf3.25 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.