Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4614
Nhan đề: Phân tích hoạt động kinh doanh. Phần 1: Những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh
Tác giả: Nguyễn, Thị My
Phan, Đức Dũng
Từ khoá: Phân tích hoạt động kinh doanh;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4614
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-218-Phan tich hoat dong kinh doanh. Phan 1.pdf4.98 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.