Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4616
Nhan đề: Tiếng anh chuyên ngành du lịch khách sạn
Từ khoá: Tiếng anh chuyên ngành du lịch;Du lịch;Tiếng anh
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4616
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NN 017 Tieng anh chuyen nganh du lich khach san.pdf3.93 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.