Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4617
Nhan đề: Đầu tư thông minh. Phần 2: Chương 11-20
Tác giả: Warren, E. Buffet
Từ khoá: Đầu tư;Thông minh
Năm xuất bản: 2013
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4617
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 162 Dau tu thong minh. Phan 2.pdf5.15 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.