Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4621
Nhan đề: Giải thích ngữ pháp tiếng anh. Phần 1
Tác giả: Đại Lợi
Hương Giang
Từ khoá: Ngữ pháp tiếng anh;Tiếng Anh
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4621
Bộ sưu tập:Ngoại Ngữ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
NN 014 Giai thich ngu phap tieng anh Phan 1.pdf6.45 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.