Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4627
Nhan đề: Cẩm nang kinh doanh: Quản lý khủng hoảng
Tác giả: Bích Nga dịch
Từ khoá: Cẩm nang kinh doanh;Quản lý khủng hoảng;Khủng hoảng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Tổng hợp Tp.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4627
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD 154 Cam nang kihn doanh. Quan ly khung hoang.pdf5.66 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.