Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4633
Nhan đề: Quản trị đầu tư nhà hàng khách sạn
Tác giả: Nguyễn, Văn Dung
Từ khoá: Quản trị đầu tư;nhà hàng;Khách sạn;Đầu tư nhà hàng khách sạn
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4633
Bộ sưu tập:Kinh Doanh Marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL009 Quan tri dau tu nha hang khach san.pdf5.67 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.