Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/466
Nhan đề: Mua hàng và thanh toán tiền hàng tại cty Nguyễn Hưng Thịnh
Từ khoá: Kế toán;Kế toán doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/466
Bộ sưu tập:14. Kế toán doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Mua hàng và thanh toán tiền hàng tại cty Nguyễn Hưng Thịnh.pdf1.05 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.