Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4695
Nhan đề: Văn hóa ẩm thực người Việt
Tác giả: Nguyễn, Thị Bảy
Từ khoá: Văn hóa;Ẩm thực
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4695
Bộ sưu tập:223. Văn Hóa Ẩm Thực

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-010-van hoa am thuc cau do.pdf5.86 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.