500 - Khoa học : [39] Trang chủ Bộ sưu tập

Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 39
 Trang sau >
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người học đối với chất lượng đào tạo các khóa học ngắn hạn: Khảo sát thực nghiệm tại trường Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 249 tháng 3/2018Phan, Thanh Hải
2017Các tác nhân tác động đến ý định sử dụng dịch vụ viễn thông di động 4G của khách hàng tại Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 249 tháng 3/2018Nguyễn, Thanh Hiền; Đào, Trung Kiên
2017Ảnh hưởng của đặc điểm quản trị công ty đến mực đọ công bố thông tin tự nguyện của các công ty niêm yết ở Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 249 tháng 3/2018Phạm, Hoài Hương; Trần, Thùy Uyên
2017Đánh giá nhân tố tác động đến tỷ lệ thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 249 tháng 3/2018Thái, Văn Đại
2017Ứng dụng phương pháp Distortion tong đo lường rủi ro tín dụng tại Việt Nam. Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 3/2018Nguyễn, Đình Thiên
2017Quản lý ngân quỹ nhà nước sau một năm thực thi luật ngân sách nhà nước 2015. Tạp chí Tài chính, kỳ 2 tháng 3/2018Nguyễn, Văn Quang
2017Tạp chí chứng khoán Việt Nam. Số 228. Tháng 10/2017Bộ tài chính
2017Tạp chí Thuế nhà nước. Số 42(661) tháng 10/2017Tổng cục thuế
2017Tạp chí giáo dục. Số 416. Kì 2-10/2017Bộ giáo dục và đào tạo
2017Tạp chí kế toán và kiểm toán. Số 168.9/2017Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam
2017Tạp chí thuế nhà nước. Số 44. Tháng 11.2017Bộ tài chính
2017Tạp chí pháp lý. Số 10/2017Hội luật gia Việt Nam
2017Tạp chí khoa học giáo dục. Số 144. Tháng 9/2017Bộ giáo dục và đào tạo
2017Tạp chí ngân hàng. Số 20. Tháng 10.2017Ngân hàng nhà nước Việt Nam
2017Tạp chí giáo dục và thời đại. Số 44. Tháng 10.2017Bộ giáo dục và thời đại
2017Tạp chí Sống khỏe. Số 182. Tháng 10.2017-
2017Tạp chí bảo hiểm xã hội. Số 331. Tháng 10.2017Bảo hểm xã hội Việt Nam
2017Tạp chí kinh tế và phát triển. Số 244. Tháng 10.2017-
2017Tạp chí nghiên cứu kinh tế. Số 10-473. Tháng 10/2017Viện kinh tế Việt Nam
2017Tạp chí kinh tế và dự báo. Số 28,29. Tháng 10/2017Bộ kế hoạch và đầu tư
Tài liệu trong bộ sưu tập (Sắp xếp theo Ngày gửi Giảm dần): 1 đến 20 của 39
 Trang sau >