Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4708
Nhan đề: Du lịch sinh thái . Phần 3: Một số kết quả nghiên cứu về du lịch sinh thái
Tác giả: Lê, Huy Bá
Thái, Vũ Bình
Từ khoá: Du lịch;Du lịch sinh thái
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4708
Bộ sưu tập:0160082 - Quản trị khu du lịch

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-003-Du lich sinh thai P3.pdf128.98 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.