Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4727
Nhan đề: Ứng dụng binh pháp tôn tử trong kinh doanh. Phần 2- Chương 3
Tác giả: Quý Long
Kim Thư
Từ khoá: Kinh doanh;Binh pháp Tôn Tử
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Lao động
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4727
Bộ sưu tập:Khởi sự kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
QTKD-012-Ung dung binhphap ton tu.P2-C3.pdf76.44 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.