Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4787
Nhan đề: Xúc tiến thương mại: Lý luận và thực tiễn
Tác giả: Lê, Hoàng Oanh
Từ khoá: Xúc tiến thương mao;Lý luận
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4787
Bộ sưu tập:0160032 - Chiến lược kinh doanh quốc tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TMDL-016-Xuc tien thuong mai.pdf109.18 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.