Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4808
Nhan đề: Kinh tế học. Phần 5: Kinh tế thế giới
Tác giả: David, Begg
Stanley, Fischer
Rudiger, Dornbusch
Biên dịch: Nhóm tác giả Khoa Kinh tế trường ĐHKTQD
Từ khoá: Kinh tế học;Kinh tế thế giới
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4808
Bộ sưu tập:Kinh tế vi mô

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST 136 Kinh te hoc. Phan 5.pdf12.15 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.