Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/483
Nhan đề: Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH Kim Thành
Từ khoá: Kế toán;Kế toán khách sạn nhà hàng;Kế toán bán hàng
Năm xuất bản: 2014
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/483
Bộ sưu tập:15. Kế toán khách sạn - nhà hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
Kế toán bán hàng và thanh toán tiền hàng tại công ty TNHH Kim Thành.pdf1.1 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.