Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4850
Nhan đề: Kế hoạch kinh doanh. Chương 7-hết
Tác giả: Phạm, Ngọc Thúy
Từ khoá: Kế hoạch;Kinh doanh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học quốc gia TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4850
Bộ sưu tập:Lập kế hoạch kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-194-Ke hoach kinh doanh p2.pdf7 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.