Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4852
Nhan đề: Dạy con làm giàu. Tập 8: Để có những đồng tiền tích cực
Tác giả: Robert, Kiyosaki
Sharon, Lechter
Người dịch: Thiên Kim
Từ khoá: Dạy con làm giàu;Kinh doanh;Tiền
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4852
Bộ sưu tập:Kỹ Năng Mềm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
KNM-030-Day con lam giau.Tap 8.pdf14.16 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.