Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4858
Nhan đề: Giáo trình truyền thông Marketing tích hợp (IMC). Chương 5-7
Tác giả: Trương, Đình Chiến
Từ khoá: Giáo trình;Truyền thông;Marketing tích hợp
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế quốc dân
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4858
Bộ sưu tập:Marketing dịch vụ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-196-GT truyen thong Ma p2.pdf9.62 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.