Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4862
Nhan đề: Đàm phán theo phong cách Trump. Phần 2: Các tình huống đặc biệt
Tác giả: Georce, H. Ross
Từ khoá: Đàm phán;Donald Trump
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4862
Bộ sưu tập:69. Đàm phán kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLST 148 Dam phan theo phong cach Trump Phan 2.pdf2.93 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.