Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4867
Nhan đề: Marketing công nghiệp. Chương 9-13
Tác giả: Hồ, Thanh Lan
Từ khoá: Marketing;Công nghiệp
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4867
Bộ sưu tập:0020020 - B2B marketing

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-163-Ma cong nghiep p2.pdf6.99 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.