Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4878
Nhan đề: Các tác nhân tác động đến ý định sử dụng dịch vụ viễn thông di động 4G của khách hàng tại Việt Nam. Tạp chí kinh tế và phát triển, số 249 tháng 3/2018
Tác giả: Nguyễn, Thanh Hiền
Đào, Trung Kiên
Từ khoá: Viễn thông di động;Khách hàng
Năm xuất bản: 2017
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4878
Bộ sưu tập:500 - Khoa học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TC-051-TC KTPT 3.pdf514.37 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.