Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4936
Nhan đề: Năng lực lãnh đạo: Những bài học trải nghiệm - Phần 1
Tác giả: Richard L.Hughes
Từ khoá: Năng lực;Lãnh đạo
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: TH TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4936
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-296-Nang luc lanh dao p1.pdf24.61 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.