Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4938
Nhan đề: Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới
Tác giả: Og Mandino
Thái, Hùng Tâm dịch
Từ khoá: Bán hàng
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: TH TP.HCM
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4938
Bộ sưu tập:Quản trị bán lẻ

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-298-Nguoi lanh dao.pdf560.04 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.