Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4940
Nhan đề: Tài chính doanh nghiệp căn bản (Lý thuyết & thực hành quản lý ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt Nam): Phần 2
Tác giả: Nguyễn, Minh Kiều
Từ khoá: Tài chính;Doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Thống kê
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4940
Bộ sưu tập:Tài chính doanh nghiệp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTSH-213-TC DN can ban p2.pdf5.8 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.