Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4942
Nhan đề: Cẩm nang quản lý và CEO: Phần 2
Tác giả: Linda A.Hill
Từ khoá: Cẩm nang;Quản lý
Năm xuất bản: 2003
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4942
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-300-Cam nang qly p2.pdf11.33 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.