Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4943
Nhan đề: Phương pháp và kỹ năng quản lý nhân sự: Phần 1
Tác giả: Lê, Anh Cường
Nguyễn, Thị Lệ Huyền
Từ khoá: Phương pháp;Kỹ năng
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Lao động xã hội
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4943
Bộ sưu tập:Kỹ năng lãnh đạo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-301-Phuong phap p1.pdf14.26 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.