Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4953
Nhan đề: Để trở thành người bán hàng xuất sắc: Nghệ thuật bán hàng và thu hút khách hàng hiệu quả nhất
Tác giả: Jeffrey J. Fox
Từ khoá: Bán hàng;Nghệ thuật
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: NXB Trẻ
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4953
Bộ sưu tập:0020032 - Bán hàng và quản trị bán hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLHTST-303-Ban hang SX.pdf473.69 kBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.