Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4967
Nhan đề: Giao nhận vận tải và bảo hiểm phần 2: Chương 5-9
Tác giả: Đỗ, Quốc Dũng
Từ khoá: vận tải;Giao nhận vận tải;Bảo hiểm hàng hóa;Bảo hiểm
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Tài chính
Định danh: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/4967
Bộ sưu tập:178. Nghiệp vụ hải quan

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
TLSH-258-Giao nhan van tai va bao hiem. Phan 2.pdf7.12 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.