Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.cdtm.edu.vn/handle/CDTM/497
Nhan đề: Giáo trình nguyên lý kế toán
Tác giả: Ngô, Thị Hoài Nam
Đinh, Thị Quế
Phan, Thị Sương
Năm xuất bản: 2015
Định danh: http://hdl.handle.net/CDTM/497
Bộ sưu tập:Kế toán - Kiểm toán

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thướcĐịnh dạng 
2.Giáo trình nguyên lý kế toán.pdf2.39 MBAdobe PDFXem trực tuyến Tải về    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số trường Cao đẳng Thương mại phải tuân thủ Luật bản quyền.