Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo trình nguyên lý kế toán 575

Tổng lượt truy cập theo tháng

February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017
Giáo trình nguyên lý kế toán 6 11 3 17 15 9 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
2.Giáo trình nguyên lý kế toán.pdf 141
GT. Ke toan HCSN.pdf 80

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 454
Hoa Kỳ 35
Nga 20
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Nhật Bản 2
A1 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 431
Saint Petersburg 20
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Ann Arbor 6
Wilmington 6
Bakersfield 4
Mountain View 4
Hai Phong 3
Can Tho 2