Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo trình nguyên lý kế toán 557

Tổng lượt truy cập theo tháng

December 2016 January 2017 February 2017 March 2017 April 2017 May 2017 June 2017
Giáo trình nguyên lý kế toán 21 7 6 11 3 17 13

Tải tập tin

Lượt truy cập
2.Giáo trình nguyên lý kế toán.pdf 132
GT. Ke toan HCSN.pdf 80

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 439
Hoa Kỳ 32
Nga 20
Đức 7
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Nhật Bản 2
A1 1
Bờ Biển Ngà 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 417
Saint Petersburg 20
Ho Chi Minh City 8
Scottsdale 8
Wilmington 6
Ann Arbor 5
Bakersfield 4
Mountain View 4
Hai Phong 3
Can Tho 2