Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo trình nguyên lý kế toán 616

Tổng lượt truy cập theo tháng

June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017 November 2017 December 2017
Giáo trình nguyên lý kế toán 15 9 9 9 7 16 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
2.Giáo trình nguyên lý kế toán.pdf 170
GT. Ke toan HCSN.pdf 80

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 472
Hoa Kỳ 44
Nga 21
Đức 8
Pháp 7
Ma-lay-xi-a 4
Trung Quốc 3
Tây Ban Nha 3
Ý 3
Nhật Bản 2

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 447
Saint Petersburg 21
Ann Arbor 10
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Mountain View 6
Wilmington 6
Bakersfield 4
Chicago 3
Hai Phong 3