Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
Giáo trình nguyên lý kế toán 593

Tổng lượt truy cập theo tháng

April 2017 May 2017 June 2017 July 2017 August 2017 September 2017 October 2017
Giáo trình nguyên lý kế toán 3 17 15 9 9 9 7

Tải tập tin

Lượt truy cập
2.Giáo trình nguyên lý kế toán.pdf 152
GT. Ke toan HCSN.pdf 80

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam 459
Hoa Kỳ 43
Nga 21
Đức 8
Pháp 5
Tây Ban Nha 3
Ma-lay-xi-a 3
Trung Quốc 2
Nhật Bản 2
A1 1

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi 436
Saint Petersburg 21
Ann Arbor 9
Ho Chi Minh City 9
Scottsdale 9
Mountain View 6
Wilmington 6
Bakersfield 4
Chicago 3
Hai Phong 3